واحد فروش: 09132643581

دشمن کرونا

14%
6 عرق مفید برای کرونا

6 عرق مفید برای کرونا

288,000تومان

338,000 تومان

عرقیجات مفید برای جلوگیری از ابتلا به کرونا شامل : گلاب، کندر،زنیان، آویشن،زوفا و مرزنجوش می باشد که...

پیشگیری از کرونا با عرق دارچین، گلاب، زنجبیل، گل گاو زبان، مرزنجوش، بابونه