واحد فروش: 09132643581

آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت گلاب رایحه

 

 

آزمایشگاه شرکت گلاب رایحه

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت گلاب رایحه با دارا بودن آزمایشگاه مجهز به دستگاه های میکروب شناسی، متد شیمیایی و تعیین میزان اسانس و با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب در تلاش برای تولید و عرضه محصولاتی سالم مطابق با استاندارد های ملی ایران در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان می باشد.

 

بخش های مختلف آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت گلاب رایحه:

 

آزمایشگاه شرکت گلاب رایحه-مسئول آزمایشگاه

 

فضای عمومی،محل دریافت و انبارش نمونه ها، محل آزمون نمونه ها (اتاق آماده سازی و سترون سازی وسایل و محیط های کشت، اتاق کشت مجهز به لامپ UV و هود میکروبی و هود شیمیایی، اتاق انکوباسیون یا گرمخانه گذاری)

 

آزمایشات میکروبی گلاب و عرقیات گیاهی:

میکروبیولوژی مواد غذایی شاخه ای از میکروب شناسی است که به موضوعاتی از قبیل شناخت آلودگی و فساد مواد غذایی و عوامل میکروبی به وجود آورنده آنها،روش های شناسایی و شمارش میکروارگانیسم ها در مواد غذایی و شناخت بیماری های ایجاد شده از میکروارگانیسم ها و .... می پردازد.

جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی میشوند عمدتا شامل باکتری ها، کپک ها و مخمرها، ویروس ها و تک سلولی و پروتوزآ ها هستند.

مطابق استاندارد های ملی ایران میکروبیولوژی گلاب – ویژگیها به شماره 3270 و میکروبیولوژی عرقیات گیاهی _ ویژگیها به شماره 3545 ویژگیهای میکروبیولوژی گلاب مطابق جدول زیر است:

 

نوع میکروارگانیسم

حداکثر مجاز در 100 میلی لیتر

روش آزمون

شمارش کلی میکروارگانیسمها

100 Cfu/ml با روش پورپلیت

استاندارد ملی ایران شماره 5272

انتروکوکوس

منفی با روش فیلتراسیون

استاندارد ملی ایران شماره 2-7724

کلیفرم

منفی با روش فیلتراسیون

استاندارد ملی ایران شماره 1-7725

کلستریدیومهای احیا کننده سولفیت

منفی با روش فیلتراسیون

استاندارد ملی ایران شماره 5353

کپک

منفی با روش فیلتراسیون

طبق بند 9-2-1 استاندارد ملی ایران شماره 4207

مخمر

منفی با روش فیلتراسیون

طبق بند 9-2-1 استاندارد ملی ایران

شماره 4207

سودوموناس آئروجینوزا

منفی با روش فیلتراسیون

استاندارد ملی ایران شماره 8869

 

 

و برای عرقیات گیاهی باید طبق جدول زیر باشد:

 

نوع میکروارگانیسم

حداکثر مجاز در 100 میلی لیتر

روش آزمون

شمارش کلی میکروارگانیسمها

200 Cfu/ml با روش پورپلیت

استاندارد ملی ایران شماره 5272

انتروکوکوس

منفی با روش فیلتراسیون

استاندارد ملی ایران شماره 2-7724

کلیفرم

منفی با روش فیلتراسیون

استاندارد ملی ایران شماره 1-7725

کلستریدیومهای احیا کننده سولفیت

منفی با روش فیلتراسیون

استاندارد ملی ایران شماره 5353

کپک

منفی با روش فیلتراسیون

طبق بند 9-2-1 استاندارد ملی ایران شماره 4207

مخمر

منفی با روش فیلتراسیون

طبق بند 9-2-1 استاندارد ملی ایران

شماره 4207

سودوموناس آئروجینوزا

منفی با روش فیلتراسیون

استاندارد ملی ایران شماره 8869

 

 

آزمایشگاه شرکت گلاب رایحه-بررسی محصول پس از تولید

 

آزمایشات شیمیایی گلاب و عرقیات گیاهی:

عدد اسیدی: مقدار میلی گرم اسید استیک خنثی شده در 100 میلی لیتر نمونه است که معیاری برای تعیین تازگی و کهنگی گلاب و عرقیات می باشد.

عدد اکسیداسیون: مقدار میلی لیتر پرمنگنات پتاسیم 0/01 نرمال است که در مدت نیم ساعت توسط 100 میلی لیتر نمونه در شرایط آزمون مصرف می شود، عدد کسیداسیون معیاری برای کیفیت اسانس است.

عدد یدی: مقدار میلی لیتر ید 0/1 نرمال است که توسط 100 میلی لیتر نمونه در شرایط آزمون مصرف می شود عدد یدی هم مانند مانند عدد اکسیداسیون معیاری برای کیفیت و مرغوبیت اسانس نمونه است.

عدد استری: مقدار میلی لیتر محلول هیدروکسید سدیم 0/01 نرمال است که برای صابونی کردن استر موجود در 100 میلی لیتر نمونه در شرایط آزمون لازم است،عدد استری معیاری برای کیفیت و مرغوبیت اسانس نمونه است.

هرچه عدد استری بیشتر باشد نشان دهنده کیفیت بهتر نمونه است چون نشانه حفظ بهتر اسانس در گیاه پس از چیده شدن و استخراج بهتر آن در فرآیند تولید و شرایط خوب نگهداری می باشد،چون استرها حساس هستند و در شرایط نامناسب تجزیه شده و از بین می روند.

اسانس: ماده معطر و فرار گیاهی است که شامل مخلوط پیچیده ای از مواد شیمیایی آلی مانند ترپنوئیدها، آلدئید ها، الکل ها، استرها می باشد.

 

 

کارشناسان آزمایشگاه شرکت گلاب رایحه:

 

نام و نام خانوادگی

خانم مریم ریش سفید

خانم مائده علیپور

سمت کارشناس

کارشناس و‌ مسئول آزمایشگاه

مسئول فنی آزمایشگاه

مدارک تحصیلی کارشناسی رشته بیوتکنولوژی-کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی صنعتی کارشناسی رشته شیمی کاربردی-کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی
سابقه فعالیت چهار سال سابقه کار آزمایشگاهی سه سال سابقه

 

برای مشاهده ی سایر تصاویر و ویدیوهای مرتبط با آزمایشگاه، به آلبوم تصاویرسایت بخش آزمایشگاه شرکت گلاب رایحه مراجعه کنید.

اشتراک گذاری در